Wettelijke bepalingen

 

Klachtenprocedure

Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling dan vind ik het prettig als je dat met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen en wil je ergens een klacht melden, dan kun je terecht bij de Vereniging van Haptotherapeuten

Privacyverklaring
Geheimhoudingsplicht

Als therapeut mag ik niet datgene wat tijdens de behandeling besproken wordt naar buiten brengen zonder uitdrukkelijke toestemming van mijn client.

Beroepscode

Het spreekt vanzelf dat ik gehouden ben aan een beroepscode. Op deze link  kun je de beroepscode vinden