Haptotherapie

Ita van Hilten
 

Beste mensen,
Wat fijn dat ik mijn beroep weer kan uitoefenen op de manier die ik het prettigst vind, namelijk in directere nabijheid. De noodzakelijke hygiënemaatregelen die voor dit coronavirus van toepassing zijn zal ik in acht nemen. Ik zal ze met je doorspreken als we tot een afspraak komen.

Haptotherapie is samen op weg gaan, om je eigen balans in het leven te vinden. De haptonomie (leer van het gevoelsleven) gaat ervan uit dat een mens van nature ontmoetingsgericht is. Dat wil zeggen dat we het best gedijen in verbinding met onszelf en onze omgeving. Om deze verbinding tot stand te kunnen brengen, is het nodig om te (leren) voelen wat er binnenin onszelf gebeurt en wat onze patronen zijn. Het is nodig om het verschil te (leren) kennen tussen voelen en beredeneren en om woorden te mogen en kunnen geven aan wat ons raakt.
Ontvangen en geven, hechten en loslaten, vrijheid en beperking, leven en dood. Veel van wat wij als tegenstellingen ervaren, heeft juist een stevige
verbinding met elkaar. Het vraagt een onderzoek binnenin onszelf om met deze ogenschijnlijke tegenstellingen in het leven om te kunnen gaan.

Maar soms weet je niet meer hoe je (een eigen) vorm kunt geven aan je leven. Je weet dat je meer in je mars hebt, maar raakt verstrikt in eigen of andermans verwachtingen en de nadruk op effectiviteit. Dan weet je niet meer hoe je je leven kunt afstemmen op wat goed is voor jezelf, in verbinding met je omgeving. Wanneer je jezelf meer leert voelen, zul je jezelf ook meer respecteren. Onder respect versta ik: jezelf en de ander het goede toewensen. Wanneer je jezelf meer voelt en meer respecteert, dan wordt het gemakkelijker om datgene te doen wat aansluit bij wie je werkelijk bent. Gebruikmakend van inzichten uit de haptonomie ga ik graag samen met je op weg.

Wees niet bang

Wees niet bang
je mag opnieuw beginnen
Vastberaden, doelgericht
of aarzelend op de tast
Houd je aan de regels
of volg je eigen zinnen
Laat die hand maar los
of pak er juist één vast

Wees niet bang
voor wat ze van je vinden
Wat weet je van de ander
als je jezelf niet kent
Verlies je oorsprong niet
Door je snel te binden
Het leven lijkt afwisselend
maar zelfs de liefde went

Wees niet bang
voor al te grote dromen
Ga als je het zeker weet
en als je aarzelt… wacht
Hoe ijdel zijn de dingen
die je je hebt voorgenomen
Het mooiste overkomt je
het minste is bedacht

Wees niet bang
je bent een van de velen
en tegelijk
is er maar één als jij
Dat betekent dat
je vaak zal moeten delen
en soms zal moeten zeggen
laat me vrij!

Freek de Jonge