Indicaties

Haptotherapie kan helpen als je meer inzicht wilt in je gevoelsleven en zoekt welke patronen adequaat zijn en welke je ontwikkeling in de weg staan.

Andere indicaties zijn:
(Psycho-) somatische klachten bijv. spanning, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, hyperventilatie, schouder/rugpijn
Relatievraagstukken
Onzekerheden over intimiteit of sexualiteit
Vragen betreffende opvoeding
Verwerking van verlies/trauma, bijv. misbruik en emotionele verwaarlozing
Negatief lichaams- en zelfbeeld
Emotionele blokkades, (faal)angst
Leren omgaan met grenzen
Problemen in de werksfeer, burn- of bore-out
Zingevingsvragen
Pijn(-beleving)